Prelegenci

Abp Henryk Hoser – pallotyn, misjonarz, lekarz, arcybiskup ad personam, biskup diecezjalny warszawsko-praski.

Dr Gabriele Kuby – socjolog, publicystka i krytyk społeczny, autorka książek.

Ks. dr Mirosław Nowosielski – kapłan diecezji łowickiej, psycholog, pracownik naukowy na Katedrze Psychologii Małżeństwa i Rodziny WSR UKSW w Warszawie. Wieloletni terapeuta współpracujący z małżeństwami.

Prof. Maria Ryś – psycholog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jacek Karnowski – dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”.

Joanna Białobrzeska – pedagog, ekspert popularnych miesięczników: „Twoje Dziecko”, „Bliżej Przedszkola” oraz poradnikowych stron internetowych dla rodziców i nauczycieli. Autorka ponad 100 podręczników i książek dla dzieci. Promotorka nowych metod pracy z dziećmi uwzględniających ich potrzeby, style uczenia. Od prawie 4 lat prowadzi popularną audycję radiową dla Radia Warszawa pt. „Wychowywać, ale jak?”.